Tarih

Tarih: Sümer İnanışına Göre Yaradılış


Ahmet Esad Çağlar 16 Kasım 10:23

Sümer medeniyeti, yaklaşık 6000 yıl önce günümüzde Suriye ve Irak topraklarının da yer aldığı -Bereketli Hilal de denilen- Mezopotamya'da hüküm süren şehir devletlerinden oluşan, tarihin ilk medeniyetidir. Her şehir devletinin merkezinde bir basamaklı piramit yer almaktadır.

Çok gelişmiş bir uygarlık olan Sümerlilerin nereden geldikleri halen kesin olarak bilinmemektedir. Bir anda gelişmiş bir şekilde ortaya çıkmışlardır. İlk yazı, takvim, kanunlar, tekerlek, mimari çalışmalar, tıbbi çalışmalar, astronomi, bayramlar, düğünler, din gibi daha nicelerini Sümerliler icat etti.

Dyson küresi

Sümer inanışına göre; kendilerini Nibiru adlı bir gezegenden dünyamıza gelen Annunakiler yaratmıştı. Nibiru güneş etrafındaki tam bir turunu yaklaşık 3600 yılda tamamlıyordu. Güneşe çok yaklaştığı zamanlarda aşırı ısınıyor, uzaklaştığı zamanlarda da aşırı soğuyordu. Annunakiler ısı düzeyini dengelemek ve uzay radyasyonundan korunmak istiyorlardı. Bu yüzden atmosferlerine nano zerrecikler halinde öğüttükleri altın tozunu püskürtüyordular. Böylece koruyucu bir tabaka oluşturuyorlardı. Günümüzde bu konu Freeman Dyson’ın savunduğu Dyson Küresi adında bir teori üzerinden  tartışılmaktadır. 

Zamanla Nibiru'daki altın kaynakları azalmaya başlamıştı. Bu yüzden dünyamızda bulunan zengin altın kaynaklarını bulup çıkarmak üzere bir grup Annunaki dünyaya gelmişti. Sümer tabletlerinde onlardan gökten inen elliler diye bahsediliyor. 

Annunakiler Sümer inanışına göre gökyüzü tanrısı An ve toprak tanrıçası Ki’den türemiştir. İnsansı bir görünüşe sahip, üç metreye yakın boyları, üçyüzaltmışbin yıla yakın ömürleri olan bir ırktır.

Altın ve insan

Su, zeka, yaratmanın tanrısı Enki ve baş tanrı An’ın kızı aynı zamanda doğum tanrıçası Ninmah önderliğindeki bu grup dünyamızda uzun süre altın madeni çıkarmıştı. Ancak bir süre sonra bu zahmetli işi yapmak için dünya ekosistemine uyumlu işçiler yaratmaya karar vermişlerdi. Çalışmalarının başlangıcında yaptıkları başarısız denemeler de oldu. Hatta çok sık karşılaşılan mitolojik çizimlerde insan hayvan karışımı resimler bu denemelerin ürünleridir. 

Bir süre sonra o çağlarda çoğu yapının ham madesi olarak kullanılan kil, o dönemde dünyada bulunan modern insanların atası olarak bilinen Cro-Magnon genleri, Nibirrudan getirdikleri maymun genleri ve kendi genlerini sentezleyip homosapieni yaratmayı başardılar. İnsan yapısında halen ne işlev gördüğü bilinmeyen ikiyüzü aşkın gen bulunmaktadır. Nitekim bu teoriye göre insanoğlunun altına karşı olan tutkusu da Annunakilerin genlerinden gelmektedir.

Daha detaylı bilgi edinip araştırma yapmak isteyenler için Muazzez İlmiye Çığ'ın Uygarlığın Kökeni Sümerliler 1 ve Zecharia Sitchin'in 12. Gezegen adlı kitaplarını okumalarını tavsiye edebilirim. 

Bu yazıyı kargala!
0 Yorum